Name A-Z Kategorie Preis   Foto
Katarina 35 Segelyacht 9.500,00 € 089-492451_katarina_35
Ohlson 8:8 Deluxe Segelyacht 18.500,00 € 040-8811142_ohlson_8-8_
Hallberg Rassy Monsun 31 Segelyacht 29.000,00 € 0421-834038_hallberg_rassy_monsun
Hanseat 70 Segelyacht 39.500,00 € 0173-7014985_hanseat_70
Bavaria 40 ocean Segelyacht 128.000,00 € 0152-53368015_bavaria_40_ocean
OE 32 Segelyacht 49.000,00 € 0171-3131220_oe_32
Hanseat 70 B II Segelyacht 46.000,00 € Hanseat_70_bii_haag
Vineta II, Sommerfeld Segelyacht 15.000,00 € 02324-22377_vinetta_ii
Scalar 36 Segelyacht 130.000,00 € 040-5534372_scalar
Wanderer Segelyacht 39.500,00 € 040-8805008_wanderer
Phantom 35 Segelyacht 13.000,00 € 04122-8664_phatom_35